Demandez un devis gratuit de traduction

Sondage

Aimez-vous notre nouveau site?

Oui - 95%
Non - 5%

 


Retrouvez-nous sur...

Les paiements par Paypal

Όροι Χρήσης
There are no translations available.

Οι όροι χρήσης που περιγράφονται εδώ αποτελούν δεσμευτική συμφωνία μεταξύ του μεταφραστικού γραφείου LINGUA PHRASIS και του Χρήστη και /ή του Επισκέπτη της ιστοσελίδας του, οι οποίοι αποδέχονται εξ ολοκλήρου τους όρους της παρούσας.

Γενικά:

 • Ο Χρήστης και/ή ο Επισκέπτης των σελίδων και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου του μεταφραστικού γραφείου LINGUA PHRASIS παραχωρεί τη συγκατάθεσή του στους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου των σελίδων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών και εν γένει αρχείων και δεδομένων που περιλαμβάνονται σε αυτόν. Συνεπώς, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και/ή των υπηρεσιών. Εάν δεν συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του δικτυακού τόπου www.linguaphrasis.gr

Ευθύνη του μεταφραστικού γραφείου LINGUA PHRASIS:

 • Το μεταφραστικό γραφείο LINGUA PHRASIS απαλλάσσεται από πάσης φύσεως ευθύνη και δεν έχει καμία υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημία έχει προκληθεί από ειδική, έμμεση, τυχαία ή επακόλουθη ζημία, ανεξάρτητα από τη φύση της, απώλεια δεδομένων, εσόδων ή κέρδους, απώλεια ή καταστροφή της περιουσίας, ή ηθική βλάβη του Χρήστη και/ή του Επισκέπτη ή απαιτήσεων τρίτων, προερχομένων από ή σε σχέση με πρόσβαση ή χρήση οιωνδήποτε δεδομένων, υπηρεσιών και περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων χρήσης, ακόμα κι αν το LINGUA PHRASIS έχει ενημερωθεί ή είναι ενήμερο για το ενδεχόμενο πρόκλησης ανάλογων ζημιών.

 • Η ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει υλικά, συμπεριλαμβανομένου λογισμικού σε εκτελέσιμη μορφή ή σε μορφή πηγαίου κώδικα, που έχει υποβληθεί από τρίτους ώστε να συμπεριληφθεί στην ιστοσελίδα του LINGUA PHRASIS. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας ότι το LINGUA PHRASIS δεν έχει από μόνο του υποβάλει σε δοκιμές και δεν έχει αξιολογήσει αυτού του είδους το υλικό τρίτων, και το παρέχει στην ιστοσελίδα απλώς ως μία υπηρεσία προς στους χρήστες της.

 • Όλα τα υλικά τρίτων στην ιστοσελίδα παρέχονται «ως έχουν» χωρίς οποιασδήποτε μορφής εγγύηση, είτε αυτή είναι σαφής είτε υπαινισσόμενη συμπεριλαμβανομένων των υπαινισσόμενων εγγυήσεων της εμπορευσιμότητας, της καταλληλότητας για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό και της μη παραβίασης του ανώτατου ορίου του επιτρεπόμενου από το Νόμο. Το μεταφραστικό γραφείο LINGUA PHRASIS δεν φέρει καμία ευθύνη για οιεσδήποτε διεκδικήσεις, απαιτήσεις, εφέσεις ή αγωγές σύμφωνα με οιαδήποτε θεωρία υπευθυνότητας, η οποία προέρχεται από τη χρήση ή έχει σαν στόχο να χρησιμοποιηθούν τέτοιου είδους υλικά τρίτων.

 • Το μεταφραστικό γραφείο LINGUA PHRASIS δεν εγγυάται ότι ο δικτυακός τόπος ή ο οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός τόπος ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων τίθενται στη διάθεση του Χρήστη και/ή Επισκέπτη παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει αποκλειστικά ο Χρήστης και /ή Επισκέπτης.

 • Οι διασυνδεδεμένες θέσεις στην ιστοσελίδα δε βρίσκονται υπό τον έλεγχο του μεταφραστικού γραφείου LINGUA PHRASIS, το οποίο δεν φέρει καμία ευθύνη για οιεσδήποτε πληροφορίες σε αυτές τις διασυνδεόμενες θέσεις. Το μεταφραστικό γραφείο LINGUA PHRASIS δεν σκοπεύει οι διασυνδέσεις στην ιστοσελίδα του να έχουν άλλο από ενημερωτικό αποκλειστικά χαρακτήρα γύρω από το παγκόσμιο μεταφραστικό γίγνεσθαι.

Ευθύνη του Χρήστη και / ή του Επισκέπτη της ιστοσελίδας ως προς το περιεχόμενο της ιστοσελίδας του μεταφραστικού γραφείου LINGUA PHRASIS:

 • Ο Χρήστης και/ ή ο Επισκέπτης δε θα παραβιάσει κανένα δικαίωμα ιδιοκτησίας ή αντιγραφής λογοτύπου του μεταφραστικού γραφείου LINGUA PHRASIS ή κάποιο άλλο δικαίωμα τρίτου μέρους και δε θα αποστείλει κανένα δυσφημιστικό, ανήθικο ή άλλο παράνομο έγγραφο στην ιστοσελίδα.

 • Ο Χρήστης και/ ή ο Επισκέπτης των σελίδων ή / και των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στο μεταφραστικό γραφείο LINGUA PHRASIS από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών.

 • Ο Χρήστης και/ ή ο Επισκέπτης θα αντισταθμίζει, θα αποζημιώνει και θα απαλλάσσει από κάθε ευθύνη το μεταφραστικό γραφείο LINGUA PHRASIS, την υπεύθυνη διαχείρισης του γραφείου καθώς και τους εξωτερικούς του συνεργάτες για οποιαδήποτε ζημιά ανεξαρτήτως φύσεως και για κάθε ζημία ή άλλου είδους αξίωση, που προκύπτει ή σχετίζεται καθ' οιονδήποτε τρόπο με το αντικείμενο των παρόντων όρων αλλά και όσους όρους δε συμπεριλήφθηκαν ρητά στο παρόν.

Νομικά ζητήματα / δικαιοδοσία:

 • Το μεταφραστικό γραφείο LINGUA PHRASIS διατηρεί κάθε δικαίωμα και επιφυλάσσεται παντός δικαιώματός του, ακόμα και αν δεν αναφέρεται ρητώς στους όρους χρήσης που περιγράφονται εδώ.

 • Στην περίπτωση που τυχόν προκύψει οποιαδήποτε διαφωνία με τον Επισκέπτη και / ή το Χρήστη του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών του μεταφραστικού γραφείου LINGUA PHRASIS, τότε αυτή υπάγεται στην ελληνική Νομοθεσία, ενώ αποκλειστική δικαιοδοσία έχουν τα αρμόδια Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, όπου και η έδρα του μεταφραστικού γραφείου LINGUA PHRASIS.

Ευχαριστούμε για την τήρηση των κανόνων και των όρων χρήσης της ιστοσελίδας μας

 

Συχνές ερωτήσεις

Retrouvez-en nos réponses aux questions fréquentes ici

Χάρτης πλοήγησης

Cliquez ici pour voir le plan de notre site

Home